טיולי ם פרטיים ברחבי ישראל לבודדים VIP וקבוצות עם אילן שחורי

ספרים חדשים בנושא א"י

גלריית סרטים

גלריית תמונות

פורומים

לוח אירועים

ארכיון ניוז-לטר שבועי

העולם שלי - מאמרים וכתבות על אטרקציות עולמיות

מאמרים וכתבות תיירותיות

15 14 9 10 13 11 8 7 5 6 4 3 2


עמוד הבית פרוייקט אתרי מורשת החלטת הממשלה - פרוייקט אתרי מורשת

החלטת הממשלה - פרוייקט אתרי מורשת

העצמת תשתיות מורשת לאומית - "תכנית מורשת"
 
החלטה מס. 1412 של הממשלה מיום .21.02.2010
הממשלה ה-32 בנימין נתניהו
נושא ההחלטה : העצמת תשתיות מורשת לאומית - "תכנית מורשת"
מחליטים : 1.  לשקם  ולהעצים  תשתיות מורשת  לאומית,  באמצעות השקעה  ממשלתית  בשיקום ושימור  נכסים  מוחשיים ובלתי  מוחשיים, המביאים לידי ביטוי את  המורשת הלאומית של עם ישראל בארצו.

2.  לבצע,  במסגרת  תוכנית רב שנתית, בת  שש  שנים, פעולות  לשיקום  והעצמת  תשתיות  מורשת  לאומית (להלן - תכנית "מורשת").

3.  התכנית  תפעל  לחשיפה, לשימור, לשחזור,  לחידוש ולפיתוח   נכסי  מורשת  לאומית  מוחשיים  ובלתי מוחשיים;  לאצירת  תכנים בעלי חשיבות  היסטורית לאומית  והנגשתם  לציבור, לרבות באמצעות  המרתם לפורמט  דיגיטלי; לשמירת המגוון הביולוגי,  החי והצומח  של  ארץ ישראל, לעידוד  מעורבות  גופים ורשויות  העוסקים  בנכסי  מורשת;  להכשרת  אנשי מקצוע  בתחומי העצמת מורשת; להטמעת תכני  מורשת לאומית  במערכת החינוך וההשכלה הגבוהה וכן בקרב חיילי  ומפקדי  צבא ההגנה לישראל;  וכן  פעולות נוספות  הנדרשות  להעצמת תכני  המורשת  הלאומית בשיח הציבורי במדינת ישראל.

4.  עלות ביצוע התכנית (בהבשלה מלאה) למשך שש שנים, ממקורות  תקציב  המדינה, תעמוד על  399  מיליון ש"ח.

5.  המקורות למימון התוכנית:

א.  משרד  האוצר יתקצב בתקציב משרד ראש  הממשלה את  הסכומים  המפורטים בטבלה  שלהלן  בהיקף כולל  של 168 מיליון ש"ח. ככל שמשרד  האוצר יעמיד  מקורות אחרים שאינן תרומות,  בהסכמת משרד   ראש  הממשלה  -  יוכלו  אלו  להחליף מקורותיו.

ב.  משרדי  הממשלה המפורטים להלן ישתתפו במימון התכנית  כמפורט בטבלה שלהלן: משרד התיירות, משרד   הביטחון,   משרד   התעשייה,   המסחר והתעסוקה,  משרד  התחבורה והבטיחות  בדרכים (מתקציב  הפיתוח  של המשרד), משרד  החינוך, משרד  התרבות והספורט, המשרד להגנת הסביבה, המשרד  לפיתוח  הנגב והגליל, משרד  החקלאות ופיתוח  הכפר,  משרד הפנים,  המשרד  לקליטת העלייה,   משרד  ההסברה  והתפוצות,   המשרד לשירותי  דת,  המשרד לענייני גמלאים  ומשרד המדע והטכנולוגיה.

ג.  לשם  ביצוע התכנית באמצעים נוספים  יתקיימו שיתופי פעולה עם רשויות סטטוטוריות, רשויות מקומיות,   חברות   ממשלתיות  וגופים   חוץ ממשלתיים הנוגעים לדבר.

ד.  עודפים מחוייבים יועברו לשנה עוקבת.

6.  להקים ועדת שרים שהחברים בה יהיו השרים במשרדים השותפים למימון התכנית. להלן הרכב ועדת השרים:

ראש הממשלה - יו"ר
שרת  התרבות  והספורט  - ממלאת מקום  יושב  ראש הוועדה
שר האוצר
שר הביטחון
השר להגנת הסביבה
שר ההסברה והתפוצות שר החינוך
שר החקלאות ופיתוח הכפר שר המדע והטכנולוגיה
השר לפיתוח הנגב והגליל שר הפנים
השרה לקליטת העלייה השר לשירותי דת
שר התחבורה והבטיחות בדרכים שר התיירות
שר התעשייה, המסחר והתעסוקה
מוזמנת קבועה
סגנית השר במשרד לענייני גמלאים
סמכויות הוועדה
הוועדה  תפעל  לתיאום מאמץ לאומי  כולל  לשיקום והעצמת תשתיות מורשת לאומית של מדינת ישראל.

7.  ועדת היגוי בין-משרדית לתכנית

א.  למנות  ועדת היגוי לתכנון התכנית,  לקידומה ולמעקב אחר ביצועה. בראש הוועדה יעמוד נציג ראש  הממשלה ויהיו חברים בה נציגי  המשרדים הממשלתיים  השותפים למימון התכנית, וכן ראש מטה  ההסברה  הלאומי במשרד ראש  הממשלה  או נציגו.  הוועדה תזמין לדיוניה נציגי  גופים הנוגעים  בדבר  ככל  שיידרש,  ויכול  שתפעל באמצעות ועדות משנה מטעמה.

ב.  ועדת  ההיגוי  תמסור לוועדת  השרים  להעצמת המורשת   הלאומית  דיווח  חצי  שנתי   בדבר התקדמות ביצוע התכנית.

ג.  ועדת  ההיגוי  תבחן ותאשר את תכנית  העבודה השנתית  ואת  התקציב השנתי שיוגשו  על  ידי מנהל התוכנית.

ד.  ועדת  ההיגוי תגבש קריטריונים להכללת  נכסי מורשת בתכנית, וזאת בשים לב ל"מתווה הפעולה לשיקום  והעצמת המורשת הלאומית", אשר  הוכן לבקשת משרד ראש הממשלה על ידי צוות מומחים. למען  הסר  ספק, אין במפורט במתווה  לפעולה כאמור  משום  תכנית מחייבת,  וועדת  ההיגוי רשאית  בכל  עת להוסיף או לגרוע  מן  האמור במתווה.

8.  ניהול התכנית

א.  מנהל התכנית יפעל בהתאם להנחיות ועדת השרים ולהנחיות ועדת ההיגוי.
ב.  המנהל  יגיש לאישור ועדת ההיגוי, בכל  שנה, תכנית עבודה ותקציב מפורטים לביצוע התכנית.
ג.  משרד האוצר יקצה למשרד ראש הממשלה תקן בכיר לאיוש   תפקיד  מנהל  התכנית.  התקן  יאויש בתיאום  עם  נציבות שירות המדינה. עם  סיום התכנית יבוטל התקן כאמור.
ד.  ליישום  התכנית, יקיים המנהל מגעים  וייצור שיתופי  פעולה  עם משרדי הממשלה  ועם  גופי שימור  ושיקום  אתרי  ונכסי  מורשת  מוחשית ובלתי  מוחשית,  עם רשויות מקומיות,  חברות ממשלתיות,  רשויות סטטוטוריות וארגונים חוץ ממשלתיים.
ה.  ועדת ההיגוי תבחן את נושאי התחזוקה וההפעלה של התכנית.

9.  הסברה, שיווק, מיתוג ושיתוף כלל הציבור בתכנית

א.  המנהל  יפעל יחד עם משרד ההסברה  והתפוצות, ובתיאום  עם  מטה ההסברה הלאומי במשרד  ראש הממשלה  ועם משרד התיירות  להסברה,  לשיווק ולמיתוג  התכנית,  בין  היתר,  בקרב  גופים העוסקים  בתשתיות  ואתרי מורשת ולקהל  הרחב בארץ  ובעולם.  לשם  כך  יעשה  שימוש  נרחב במגוון כלי פרסום, שיווק והסברה.
ב.  תקציב  ייעודי מתוך תקציבה הכולל של התכנית יוקצה למטרה זו ויאושר על-ידי ועדת ההיגוי.
ג.  במסגרת  התכנית  יינקטו פעולות להקמת  מאגר ארצי  שיכלול תכנים בעלי ערך היסטורי לאומי והנגשתם   לציבור   באמצעות   מרשתת   (רשת האינטרנט).

(חוברת "מתווה  פעולה לשיקום והעצמת תשתיות  המורשת הלאומית" נמצאת במזכירות הממשלה).

להלן הטבלה:

פירוט  התקצוב  הממשלתי  לתכנית  תמ"ר  על-פי  שנים (במיליוני שקלים):

שנה תקציב כולל שנתי משרד האוצר משרד התיירות משרד הביטחון משרד התמ"ת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים משרד החינוך
2010 37 10.8 3.4 3.4 3.4 3.4 1.4
2011 67 28.8 4.9 4.9 4.9 4.9 2
2012 67 28.8 4.9 4.9 4.9 4.9 2
2013 76 33.2 5.6 5.6 5.6 5.6 2.2
2014 76 33.2 5.6 5.6 5.6 5.6 2.2
2015 76 33.2 5.6 5.6 5.6 5.6 2.2
סה"כ 399 168 30 30 30 30 12


שנה תקציב כולל שנתי משרד התרבות המשרד להגנת הסביבה המשרד לפיתוח הנגב והגליל משרד החקלאות משרד הפנים
2010 37 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4
2011 67 2 2 2 2 2
2012 67 2 2 2 2 2
2013 76 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
2014 76 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
2015 76 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
סה"כ 399 12 12 12 12 12


שנה תקציב כולל שנתי המשרד לקליטת העליה משרד ההסברה  והתפוצות המשרד לשירותי דת המשרד לענייני גמלאים משרד המדע והטכנולוגיה
2010 37 1.4 1.4 0.7 0.7 0
2011 67 2 2 1 1 0.6
2012 67 2 2 1 1 0.6
2013 76 2.2 2.2 1.1 1.1 0.6
2014 76 2.2 2.2 1.1 1.1 0.6
2015 76 2.2 2.2 1.1 1.1 0.6
סה"כ 399 12 12 6 6 3

Top Main
הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה. הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות. החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.

החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.

תגובות
אין תגובות למאמר    להוספת תגובה


  חזור למעלה  חזור למעלה  
For english click here


חדשות

כל החדשות


המלצה לספר חדש

 ספר כפול:

רדיו חזק

וימי התום / מרדכי נאור

 

 

ראה הרחבה על הספר

בלחיצה על לינק זההמצלת השבוע לטיול

מתחם שרונה החדש – סיור ראשוני באטרקציה המיוחדת

סיור מיוחד במתחם שרונה הטמפלרי, בקרייה בת"א, הנפתח בקרוב מחדש לקהל

 

לחץ להגדלה

 להרחבה ולהרשמה לסיור לחצו כאן

 

 טיולים

כל הטיולים


<< מאי, 2024 >>
א ב ג ד ה ו ז
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             
כל האירועים


צור קשר


קישורים שימושים
עמוד תיור ישראלי בפייסבוק - הצטרף ע"י עשיית LIKE
לוח אירועים וחדשות של המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות
אתר הטיולים והמידע - תל אביב שלי
פרש - האתר להיסטוריה וידיעת הארץ
לוח המראות ונחיתות און ליין
מגילות ים המלח - תצוגה דיגיטלית
מאמרים בנושא תולדות ארץ ישראל שהופיעו בכתבי העת קתדרה ועת-מול
מגילות ים המלח - המיזם הדיגיטלי
הכוחות הבריטיים בא"י בתקופת המנדט
מפת קרבות מלחמת העצמאות
כל הקישוריםפורומים פופולארים
חוות דעת ועצות של מטיילים
פורום מורי דרך מייעצים
מעולמם של בתי המלון
טיפים והמלצות מתיירות חו"ל
ספרי תולדות ארץ ישראל - יד שנייה - מכירה - החלפה
כל הפורומים


כניסת לקוחות
משתמש:
סיסמא:
שכחתי סיסמא


הצטרפות לרשימת תפוצה


אתר תיור ישראלי, My Tour-Il, מביא לגולשים מקרב הציבור הרחב, מבחר  גדול של חדשות והצעות לסיורים ברחבי ישראל, לצד כתבות, מאמרים ואלפי תמונות וסרטים.
עמוד הבית  |  שאלות ותשובות  |  קישורים  |  סרטונים  |  חדשות  |  הוסף למועדפים  |  צור קשר  |  מפת האתר  |  מאמרים בנושאי תיירות ברחבי א"י  |  העולם שלי - כתבות מרחבי העולם

2011 © כל הזכויות שמורות MyTour