My Tour In Israel

Tourist Feedback about Ilan Shchori Tours

Movies

Pictures

Forums

Events

Books

World atractions

Articles

15 14 9 10 13 11 8 7 5 6 4 3 2


כנרת – החווה והחצר: מערש ההתיישבות לאתר שימור

כנרת – החווה והחצר: מערש ההתיישבות לאתר שימור

לא מעט נכתב על חוות כינרת, אך הפעם עושה זאת החוקר מרדכי (מוטק'ה) נאור בדרך שונה, תוך התייחסות רחבה לאתר הציוני המרתק שבו צמחה רחל המשוררת, שבו פעלה חוות העלמות ושבו פעלה מערכת ההכשרה הציונית חלוצת ההתיישבות הקיבוצית על סוגיה השונים. חצר כינרת הפכה למעבדה חברתית-משקית שבה התגבשו הרעיונות שהפכו לקיבוץ ולמושב. 

את הבמה להוצאה לאור של הספר החדש העניקה המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, במסגרת ספריית יהודה דקל.

מוטק'ה נאור, בעל מגע הקסם הספרותי, מצליח לתאר את חצר כינרת, במאה שנותיה הראשונות, על מקימיה, שלביה הראשונים, קשייה וההתגברות עליהם, אישים מרכזיים שחיו בה, פרשנויות שונות הקשורות בה, קיבוצים שהכשירו עצמם להתיישבות והתגוררו בה תקופות ארוכות, וכן הפרק של צה"ל בחצר כינרת שנמשך 25 שנה, ועד ימינו אלה - לאחר השיקום והשימור שטרם הסתיימו.

כמה מפרקי הספר מעמידים לרשות מורה הדרך, המבקר והמתעניין בקורות החצר, חומר עזר מגוון: סיור בחצר ובסביבתה, תאריכים מרכזיים בתולדותיה, סיפורו של בית העלמין כינרת הקשור קשר הדוק לחצר, וגם הטרגדיה שהייתה סביב הגעתם של התימנים למקום. 

ספרו של מוטק'ה נאור מעניין וקולח, ומביא את סיפורן של חוות כינרת וחצר כינרת מהימים ההם וגם של הזמן הזה.
  Back to top  Back to top  
לעברית לחץ כאן


News

All news


Tour In Tel-Aviv & Jaffa

Come and explore  Tel Aviv & Jaffa

 

To See The Tour Please Push Here

 

.Tour In Israel

Come and see Jerusalem

& All the Country

 

To See The Tour Please

 Push Here

 << יוני, 2021 >>
א ב ג ד ה ו ז
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             
All events


Contact usLinks
מגילות ים המלח - תצוגה דיגיטלית
אתר הטיולים והמידע - תל אביב שלי
פרש - האתר להיסטוריה וידיעת הארץ
שדגכש דגכשדכ שדגכשדג
All links


Popolar forums
דגכעע דגכע דגכעדג כע
פורום שדגכשדגכ שדג שדגכש דגכ
פורום שדגכש דגכשדגכשדגכשגכ
פורום שדגכ שדגכשדגכ
All forumsMembers login
Username:
Password:


Join our newletter

sdfa sdf asdfasdf hgd gh dfhgd ghdfghd hgdfgh dghdfhgdgfh dgfhd gh dgh dgfhdgfh dgh dghd gh fsdsd

Home page  |  Faq  |  Links  |  Movies  |  News  |  Add to favorits  |  Contact us  |  Sitemap

MyTour 2012 © All Rights Reserved

Site Built By Guru4rent