My Tour In Israel

Tourist Feedback about Ilan Shchori Tours

Movies

Pictures

Forums

Events

Books

World atractions

Articles

15 14 9 10 13 11 8 7 5 6 4 3 2


הטיגארטים – הקמת מצודות המשטרה הבריטית בא"י - 1943-1938

צ'ארלס טגארט היה מפכ"ל, בגימלאות, של המשטרה הבריטית בכלכותה שבהודו, מומחה אימפריאלי למשטרה ולטרור שנקרא בתקופת המאורעות לארץ ישראל כדי להמליץ בפני שלטונות המנדט על הדרכים לדיכוי המרד הערבי ומניעתו בעתיד. שתי ההמלצות העיקריות של צ'ארלס טגארט היו הקמת תחנות משטרה לאורך גבולה הצפוני של א"י ומבני משטרה מבוצרים. שני מיזמים אלה, שחברת "סולל בונה" השתתפה בהם, נקראו "הטיגארטים", והם היו בין מפעלי הבנייה הגדולים בתולדות א"י בכלל, ובתקופת המנדט הבריטי בפרט.

ספרו של גד קרויזר שיצא לאור גם הוא במסגרת ספריית יהודה דקל, במועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, הוא המחקר הראשון העוסק באחת הפרשיות העלומות מימי השלטון הבריטי בא"י - פרשת התכנון והבנייה של 69 מצודות "הטיגארטים". 

כל המצודות הללו, שהוקמו לאורכה ולרוחבה של א"י, נבנו בתבנית אחידה של חומה היקפית שבשתי קצותיה קבועים שני צריחים. בין המצודות הידועות ניתן למנות את מצודת המשטרה בלטרון, בעיראק סואידן (מצודת יואב), בנצרת, בנבי יושע (מצודת כ"ח) ואפילו משטרת רמת גן.

69 מצודות משטרה אלו הפכו זה מכבר לחלק בלתי נפרד מהזיכרון הקיבוצי הישראלי, כשבניסיון לכבוש כמה מהם במלחמת השחרור נערכו בהן ונגדן קרבות קשים במיוחד.

 קרבות כאלה, שנערכו למשל בעיראק סואידן, בנבי יושע ("דודו") וכמובן בלטרון, מלמדים על חשיבותן האסטרטגית של מצודות ה"טיגארטים" ועל חוסנן ועמידותן. גד קרויזר היטיב לתאר בספרו את הקרבות שנערכו למען ההיסטוריה, ולמען נכונות ההדרכה המדויקת יותר באתרם.
  Back to top  Back to top  
לעברית לחץ כאן


News

All news


Tour In Tel-Aviv & Jaffa

Come and explore  Tel Aviv & Jaffa

 

To See The Tour Please Push Here

 

.Tour In Israel

Come and see Jerusalem

& All the Country

 

To See The Tour Please

 Push Here

 << אוגוסט, 2020 >>
א ב ג ד ה ו ז
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
All events


Contact usLinks
מגילות ים המלח - תצוגה דיגיטלית
אתר הטיולים והמידע - תל אביב שלי
פרש - האתר להיסטוריה וידיעת הארץ
שדגכש דגכשדכ שדגכשדג
All links


Popolar forums
דגכעע דגכע דגכעדג כע
פורום שדגכשדגכ שדג שדגכש דגכ
פורום שדגכש דגכשדגכשדגכשגכ
פורום שדגכ שדגכשדגכ
All forumsMembers login
Username:
Password:


Join our newletter

sdfa sdf asdfasdf hgd gh dfhgd ghdfghd hgdfgh dghdfhgdgfh dgfhd gh dgh dgfhdgfh dgh dghd gh fsdsd

Home page  |  Faq  |  Links  |  Movies  |  News  |  Add to favorits  |  Contact us  |  Sitemap

MyTour 2012 © All Rights Reserved

Site Built By Guru4rent